GT, Glutamyltransferas - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU22283
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering. 

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp    7 dygn
Kyl               7 dygn
Frys          > 1 år

Referensintervall

Kvinnor: 18-40 år:  0,15 - 0,75 µkat/L
             >40 år:     0,15 - 1,2 µkat/L

Män:      18-40 år:   0,15 - 1,3 µkat/L
             >40 år:      0,20 - 1,9 µkat/L

Mätområde

0 - 120 µkat/L

Kommentarer

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-GT, Gamma-Glutamyltransferas anses vara bundet till cellmembranen på de luminala ytorna av körtelceller. Vid vävnadsskada ökar enzymhalten i respektive sekret (galla, urin, seminalvätska). GT i serum blir förhöjd dock huvudsakligen ifrån levern och speglar ffa tryck mot kanalikulära membraner vid t.ex. steatos, gallstas och även blodstas sekundär till högersvikt samt vid kronisk inaktiv fibros och cirros. Hos diabetiker och överviktiga kan GT-stegring relateras till graden av leversteatos.

Höjda värden kan ses vid intag av alkohol, antiepileptika, barbiturater, benzodiazepiner och dextropropoxifen. GT ökar med åldern upp till 50 år.

Sist men inte minst, GT kan också bli förhöjd vid levermetastaser. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-07-17 14:12:47 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren