Glukos - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU02192
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering. 

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp    2 dygn
Kyl               7 dygn
Frys             1 dygn

Referensintervall

Referensintervall saknas
Fastevärde: 4,2 - 6,3 mmol/L

Mätområde

0,2 - 116,6 mmol/L

Kommentarer


Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Glu, Glukos är vår största kolhydratkälla i perifert blod. Glukos tillförs blodet via födan. Överskott av glukos lagras som glukogen i levern och musklerna eller som fett i fettvävnad. Blodglukoskoncentrationen kontrollerar omvandlingen av aminosyror till glukos. Glukosnivån i blod regleras av hormoner. Insulin har en glukosnivå-sänkande effekt medan glukagon, adrenalin, kortisol och tillväxthormon höjer glukosnivån. Mätning av glukosnivån har stor betydelse vid diagnos och uppföljning av diabetes.

Hyperglykemi förekommer framför allt vid insulinbrist (typ 1 diabetes) och vid insulinresistens (typ 2 diabetes och metaboliska syndromet). Hyperglykemi utvecklas också vid överskott av diabetogent verkande hormoner (glukagon, adrenalin, kortisol och tillväxthormon) med en stående eller övergående hyperglykemi, som mer eller mindre frekvent förekommer vid stress, hjärtinfarkt, intracerebral tryckstegring, akut pankreatit, akuta massiva leverskador samt anoxi.

Hypoglykemi förorsakas oftast av ett överskott av insulin, läkemedelsinducerad eller vid insulinom. Hypoglykemi förekommer också vid andra endokrina rubbningar såsom hypofys- och binjurebarksinsufficiens. Hypoglykemi kan även bero på nedsatt glukosproduktion i levern, t.ex. malnutrition i samband med alkoholism eller allvarlig leverskada (cirrhos i sena stadier). Hypoglykemi kan också finnas hos barn med vissa metabola sjukdomar. Reaktiv hypoglykemi som förekommer någon timme efter förtäring ses oftast i samband med gastrektomi, men även i idiopatisk form. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-07-17 14:24:05 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren