Gentamicin - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19779
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Provet tas i serumrör, röd propp.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek / Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Avskiljning

Serum avskiljs efter centrifugering.

Hållbarhet

Avskiljt serum:
Rumstemp     2 dygn
Kyl                7 dygn
Frys              4 veckor

Referensintervall

Se FASS
Svaret anges i mg/L 

Mätområde

0,2-12,0  mg/L

Kommentarer

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Gentamicin är ett aminoglykosidantibiotikum som har brett spektrum med god antibakteriell effekt på gramnegativa bakterier inkl Pseudomonas aeruginosa och många grampositiva kocker, speciellt penicillinasproducerande stafylokocker. Gentamicin används ofta synergistiskt tillsammans med betalaktamantibiotika vid behandling av allvarliga infektioner, speciellt de som orsakats av gramnegativa baciller. Karakteristiskt för aminoglykosiderna är toxicitet som kan ge skador på njurar, hörsel och balanssinnet. Biverkningarna är i viss grad relaterade till serumkoncentrationen. Gentamicin ges vanligen en gång per dygn, doseras efter patientvikten och dosen justeras efter upprepade koncentrationsmätningar. Halveringstiden (ca 2,5 h) förlängs påtagligt (upp till 20-40 gånger normalvärdet) vid nedsatt njurfunktion pga minskad utsöndring.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-05-30 12:50:59 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren