GFR / Pt-eGFR (CyC), relativ

Information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Patient
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: BLE00305
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona 
 • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp

SST-rör, gul propp
Rörstorlek / Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp
Rörstorlek / Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Referensintervall

 • < 2 år:      Beräknas ej 
 • 2-17 år:    86-134  mL/min/1,73 m² kroppsyta 
 • 18-50 år:  80-125  mL/min/1,73 m² kroppsyta
 • 51-65 år:  60-110  mL/min/1,73 m² kroppsyta
 • >65 år:     ≥ 60     mL/min/1,73 m² kroppsyta

Kommentarer

 • Estimerat GFR baserat på Cystatin C.
 • För omvandling från relativt GFR (mL/min/1,73 m² kroppsyta) till absolut GFR (mL/min).
 • Se: www.egfr.se

  

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-05-30 12:52:00 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren