Direkt antiglobulintest, DAT

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod 
  • Remisstyp: Blodgruppering
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Indikation

Vid misstanke om immunmedierad hemolytisk anemi.

Provtagning

Direkt antiglobulintest ingår vid blodgruppering av barn <4 månader.
se: Blodgruppering, barn <4 månader.

Kan tas i samband med Blodgruppering, då krävs ingen ytterligare provtagning.

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL ev. kapillärrör
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Minsta provmängd: 3 cm
Kapillärrör: 500 μL

Provtagning skall ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Remisshantering

Ange DAT i rutan: Analys om annan än blodgrupp, på remissen.
Ange beställande avdelning.
Ange diagnos, senaste blodtransfusion, mediciner, tidigare graviditeter, beräknad partus samt om och i så fall när Rh-profylax givits.

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll utförd samt signerad.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter, eller om identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Kommentarer

Positiv DAT (direkt antiglobulintest) kompletteras med test för IgG-antikroppar och komplementfaktorderivatet C3D (som indikerar IgM-antikroppar).

Svarsrutiner

Vid positiv DAT ges telefonbesked.

Blodcentralen ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-03 11:12:38 av Karina Landgren

Kontakta blodcentralen

Kontaktuppgifter till blodcentral:
Karlshamn: 0454-73 22 67
Karlskrona: 0455-73 46 02

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren