Folat - S

Information

  • Analyseras: Helgfri Må - Fr
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU02070
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp     2 timmar
Kyl                2 dygn
Frys              1 månad

Referensintervall

> 6,0 nmol/L

Kommentarer 

Endast hemolysfria prover analyseras.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Folat, Folsyra eller vitamin B9 är ett vattenlösligt vitamin som finns i olika former som alla har folsyraaktivitet. Brist uppstår främst vid otillräckligt intag, ensidig kost, hos äldre eller missbrukare eller vid malabsorptionstillstånd samt vid ökat behov såsom vid graviditet, hemolytisk anemi eller myeloproliferativa sjukdomar. Vissa läkemedel påverkar folatomsättningen t ex antiepileptika, metotrexat och trimetoprim. Lågt serumfolat under graviditet förknippats med neuralrördefekter hos fostret. Folat är nödvändigt för ett flertal metabola processer, bl a DNA-syntes och regenerering av röda blodkroppar. Obehandlad brist kan leda till megaloblastisk anemi.  

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-07-17 09:48:54 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren