Fibrinogen - P

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Plasma
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU29399
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i citratrör med blå propp.
Till barn och prematurer, Venös provtagning: Använd MiniCollect rör.

Citratrör, blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/2,7 mL
Tillsats: Na-citrat (0,129M)
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

MiniCollect: Citratrör, blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 1 mL
Tillsats: Na-citrat (0,129M)
Röret fylls till mellan markeringarna och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
OBS ! I röret finns inget vakuum.
Rör tillhandahålls av Klinisk kemi.
För mer information

Provhantering

Centrifugering

3600 x g i 10 minuter eller 2000 x g i 20 minuter

Hållbarhet

Provet skall centrifugeras och analyseras inom 4 timmar annars ska plasman avskiljas och frysas.

Referensintervall

2,0 - 4,0 g/L

Kommentarer

Går ej att analysera på kapillärprov.

MiniCollect rör, tillhandahålls av Klinisk kemi. Medicinsk bakgrund och bedömning

P-Fibrinogen. Omvandlingen av lösligt fibrinogen till ett olösligt nätverk av fibrintrådar utgör slutsteget i blodkoagulationen. Fibrinogen är uppbyggt av peptidkedjor sammanbundna av disulfidbryggor. I en del av molekylen finns fibrinopeptiderna A och B. Fibrinogen-fibrin-omvandlingen startar då trombin spjälkar fibrinogen, så att fibrinopeptiden A frisätts. Genom denna förändring av molekylen avspjälkas även fibrinopeptiden B. Den kvarstående delen av molekylen benämns fibrinmonomer, vilken polymeriseras till ett synligt lösligt koagel. Trombin aktiverar faktor XIII (fibrinstabiliserande faktor), som tillsammans med Ca++ binder samman lösligt fibrin till olösligt, dvs ett olösligt koagel bildas.

Fibrinogensyntesen ökar vid vävnadsskada och inflammation och nivån bör vägas mot plasmahalten av övriga akutfasproteiner. Normala eller låga fibrinogenvärden vid ökning av övriga akutfasproteiner kan indikera ökad omsättning av fibrinogenet dvs koagulation och/eller fibrinolys. Lågt fibrinogenvärde tillsammans med trombocytopeni och sänkta aktiviteter av protrombin, faktor V och faktor VIII talar för disseminerad intravaskulär koagulation (DIC). 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-11-05 13:27:26 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren