Ferritin - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19763
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl           7 dygn
Frys        12 månader

Referensintervall

Kvinnor: 20 - 175 µg/L
Män:      30 - 250 µg/L

Mätområde

0,5 - 2000 ug/L 

Kommentarer

 

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Ferritin utgör kroppens normala lagringsform av järn och består av ett protein, apoferritin (450 kDa) som kan binda över 4000 järnatomer per proteinmolekyl. Ferritinkoncentrationerna i plasma hos friska beror dels på järndepåernas storlek och dels på det aktuella intaget av järn. Inflammatoriska tillstånd ökar plasmaferritinnivåerna. Vid järnbrist är ferritinnivån i plasma låg. Värden < 10 µg/L talar för bristande eller inga järndepåer. Förhöjda värden ses vid påverkan av cellsystem med höga ferritinhalter tex  vid hepatiter, toxiska leverskador, hemokromatos eller andra tillstånd som påverkar levercellerna. Mycket höga ferritinnivåer ses också vid akut myeloisk leukemi, måttligt förhöjda ferritinnivåer vid andra leukemiformer, Mb Hodgkin och neuroblastom. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-03 12:52:51 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren