Fenobarbital - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03062
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Provet tas i serumrör, röd propp.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Avskiljning

Serum avskiljs efter centrifugering. 

Hållbarhet

Rumstemp    7 dygn
Kyl               7 dygn
Frys              1 år

Referensintervall

Barn: 0 veckor - 1 månad
Terapeutiskt intervall: 52 - 129 µmol/L

Mätområde

10,3 – 258,6 µmol/L

Kommentarer

Ej kritiskt när provet tas.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Fenobarbital (Fenemal) är ett av de äldsta läkemedlen för behandling av grand mal, psykomotorisk epilepsi och andra former av fokal epilepsi. Kontroll av läkemedlets serumnivå är betydelsefull för att uppnå full anfallskontroll vid låga blodnivåer för att undvika besvärande biverkningar, ffa somnolens.
Plasmahalverinstiden anges för vucna till 75-150 timmar, för barn är den något kortare.
På samma sätt som vid behandling med andra antikonvulsiva läkemedel är det viktigt att varje patients dosering blir väl avvägd avseende förhållandet mellan effekt och biverkningar.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-05-30 12:26:28 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren