FGF 23

Utförs: Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Läs mer: FGF 23

Kommentarer:
För mer information om analysen kontaktas medicinskt ansvarig läkare
via laboratoriet tel 018-611 42 05 

Provet ska Kylcentrifugeras, avskiljas och frysas.

Det skickas fryst till:
Akademiska sjukhuset
Klinisk kemi och farmakologi, Provmottagningen
Ingång 61, 2 tr.
751 85 UPPSALA  

Senast uppdaterad 2018-02-15 14:08:11 av Karina Landgren