FGF 23

Utförs: Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Kommentarer:
Vid beställning av FGF 23 ska beställande läkare ta kontakt med Osteoporosenheten, mottagningen för Metabola sjukdomar.
Tel: 018-611 43 90

Provet tas i Serumrör med röd propp. Provet ska Kylcentrifugeras, avskiljas och frysas.

Det skickas fryst till:
Osteoporosenheten
Mottagningen för metabola sjukdomar
ingång 40 1tr Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala

Senast uppdaterad 2015-07-17 10:33:39 av Karina Landgren