Etanol - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01992
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i serumrör, röd propp.
Använd inte alkohol eller annan flyktig desinfektionslösning vid venpunktionsstället. 

Serumrör, röd propp

Rörstorlek / Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Röret ska vara ordentligt tillslutet så ingen avdunstning kan äga rum.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp    2 dygn

Referensintervall

S-Etanol:        <5      mmol/L
S-Etano:         <0,2   ‰

Mätområde

2,20 - 108 mmol/L

Kommentarer

Röret får ej avkorkas.

 Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Etanol (etylalkohol) bestämningar är en av de vanligaste analyserna inom det rättsmedicinska och kliniskt-toxikologiska området. Etanolmätningar används för diagnos och uppföljning av alkoholberusning och/eller förgiftning samt vid misstänkta trafikbrott. Etanolkoncentrationen anges i mmol/L som för legala ändamål omräknas till mg etanol per gram helblod ( ‰ ,promille w/w ).
1 promille etanol i helblod motsvarar ca 27 mmol/L etanol i plasma. Omräkningsfaktor mmol/L(plasma) till promille(helblod) är 0,0376.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-10-11 08:00:05 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren