Erytrocyter, EPK - B

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01960
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3 mL, 5/4 mL eller 7/6 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Hållbarhet

Rumstemp        48 timmar
Kyl                   72 timmar

Referensintervall

Kvinnor: 3,9 - 5,2 x10¹²/L
Män:      4,2 - 5,7 x 10¹²/L

Kommentarer

 Medicinsk bakgrund och bedömning

B-EPK, B-Erytrocyt Partikel Koncentration
Erytrocyterna har till huvuduppgift att svara för kroppens syretransport. De saknar cellkärna, har bikonkav form och lever i genomsnitt 120 dygn. De produceras i benmärgen, där de genomgår flera olika utvecklingsstadier med början från en proerytroblast.

Analysen ger i sig ingen ytterligare information utöver vad man får av en isolerad mätning av hemoglobin eller hematokrit (EVF). Enda indikationen för räkning av erytrocyter är för beräkning av erytrocytindices som kan ge värdefull information för utredning av anemi.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-05-30 12:19:52 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren