EVF, Erytrocyter Volymfraktion - B

Synonymer: Hematokrit

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01961
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL, 5/4 mL eller 7/6 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Hållbarhet

Rumstemp     8  timmar
Kyl               24 timmar

Referensintervall

Kvinnor: 0,35 - 0,50
Män:      0,40 - 0,50

Kommentarer

Medicinsk bakgrund och bedömning

B-EVF, B-Erytrocyter Volymfraktion

B-EVF anger erytrocyternas procentuella andel av blodvolymen. Isolerad bestämning av B-EVF ger sällan någon information utöver isolerad bestämning av hemoglobinkoncentrationen.

Av tradition brukar EVF användas för att följa patienter med relativ och absolut polycytemi och eventuell risk för viskositetsstörning och tromboemboliska komplikationer. En ofta rekommenderad nivå vid behandling av patienter med polycytemia rubra vera är 0,45 eller strax därunder.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-04-10 11:13:17 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren