Digoxin - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01886
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i serumrör, röd propp.
Provet ska helst tas 6-8 timmar efter läkemedlet intagits.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering. 

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Serum avskiljs om analysen inte kan utföras direkt
Rumstemp    7  dygn
Kyl               14 dygn

Referensintervall

  • Terapeutisk serumkoncentration < 1,4 nmol/L.
  • Toxisk koncentration > 2,6 nmol/L.
  • Om > 4,0 nmol/L vanligen allvarlig intoxikation.

De individuella variationerna är dock stora, se FASS.

Mätområde

0,3- 6,4 nmol/L

Kommentarer

 

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Digoxin är ett läkemedel för behandling av kronisk hjärtinsufficiens och vissa störningar i hjärtrytmen. Digoxin ökar hjärtats kontraktionskraft (inotrop effekt) och har dämpande effekt på hjärtats retledningssystem (kronotrop effekt). På grund av digoxins relativt varierande halveringstid och metabola interaktioner med andra läkemedel tillsammans med ett snävt terapeutiskt index, mäts ofta serumnivåer av läkemedlet för att säkerställa terapeutiska nivåer vid behandling. Detta är särskilt viktigt vid nedsatt njurfunktion då halveringstiden förlängs. Risken för toxisk påverkan ökar vid koncentrationer >2,6 nmol/L.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-05-30 12:13:47 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren