D-Dimer - P

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Plasma
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU28289
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i citratrör med blå propp.
Till barn och prematurer, venös provtagning: använd MiniCollect rör.

Citratrör, blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/2,7 mL
Tillsats: Na-citrat (0,129M)
Röret fylls helt till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

MiniCollect: Citratrör, blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 1 mL
Tillsats: Na-citrat (0,129M)
Röret fylls till mellan markeringarna och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
OBS ! I röret finns inget vakuum.
Rör tillhandahålls av Klinisk kemi.
För mer information

Provhantering

Centrifugering

3600 x g i 10 minuter eller 2000 x g i 20 minuter

Hållbarhet

Provet skall centrifugeras och analyseras inom 4 timmar annars ska plasman avskiljas och frysas.

Referensintervall

< 0,5 mg/L (FEU)

Kommentarer

Går ej att analysera på kapillärprov.

MiniCollect rör, tillhandahålls av Klinisk kemi.

 Medicinsk bakgrund och bedömning

P-D-dimer. När fibrinogen omvandlas till fibrin bildas ett nätverk av fibrintrådar, där trådarnas skärningspunkter består av ett komplex mellan två sk D-domäner och en sk E-domän från den ursprungliga fibrinogenmolekylen. Detta komplex, D2E, kallas för en D-dimer. Vid fibrinolys frigörs D-dimerer och förhöjd plasmakoncentration visar att koagulation i blodet har ägt rum och att nedbrytning av fibrin pågår.
Analysen är främst indicerad för riskbedömning och ställningstagande till fortsatt utredning vid misstanke om tromboser/embolier hos tidigare friska personer.
Förhöjda värden kan även förekomma vid andra tillstånd t ex avancerad malignitet, svåra infektioner och graviditetskomplikationer. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-06-20 08:20:43 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren