CEA - S

Information

  • Analyseras: 2 gånger/vecka
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19719
  • Laboratorium: Karlshamn
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller serumrör, röd propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering. 

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl        7 dygn
Frys      6 månad

Referensintervall

< 5 µg/L 

Mätområde

0,200 - 50 000 µg/L 

Kommentarer

Medicinsk bakgrund och bedömning

CEA är ett glykoprotein med ett kolhydratinnehåll på ca 50 % och en molekylvikt på ca 180 kDa. CEA förekommer normalt i kolorektal slemhinna och i andra epiteliala vävnader som t ex vaginalt epitel och många körtelepitel. De högsta koncentrationerna av CEA ses vid primär kolorektal cancer, där koncentrationen i tumörvävnaden kan öka med en faktor 500 jämfört med normal kolonslemhinna. Förhöjda nivåer av CEA ses även vid andra tumörer i t ex ventrikel, bröst eller bronker.

Den diagnostiska sensitiviteten vid kolorektal cancer ökar med utbredningen och är vid olika stadier: Dukes A: 0-20%, Dukes B: 40-60 %, Dukes C: 60-80 %, Dukes D: 80-85 %.
Ett normalt CEA utesluter således inte kolorektal cancer.

CEA kan vara förhöjt vid ett flertal icke-maligna tillstånd såsom pankreatit, levercirrhos, inflammatoriska tillstånd i mag-tarmkanalen, t ex Mb Crohn, divertikulit samt inflammatoriska tillstånd i lungorna.

Indikation för analys av CEA är främst postoperativ uppföljning av patienter som opererats för kolorektal cancer samt för bedömning av tumörutbredning vid metastaserad sjukdom, särskilt levermetastaser. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-12-08 10:33:59 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren