CA 19-9 - S (Cancerassocierat Antigen)

Information

  • Analyseras: 2 gånger/vecka
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01450
  • Laboratorium: Karlshamn
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl        7 dygn
Frys      6 månader

Referensintervall

<35 kE/L

Mätområde

0,60 – 10 000 kE/L

Kommentarer

Medicinsk bakgrund och bedömning

Cancerassocierat antigen 19-9 (CA 19-9) är en glykolipid, en sialylerad form av Lewis blodgrupps antigen med hög molekylmassa 200-1000 kDa.
CA 19-9 syntetiseras normalt av celler i bukspottkörteln, gallvägarna, mag-, tjocktarm- och livmoderslemhinnan. Cirka 5% av befolkningen saknar Lewis blodgrupps antigen och uttrycker således inte heller CA 19-9. CA 19-9 används framför allt vid terapiuppföljning och kontroll av sjukdomsförlopp hos patienter med bukspottkörtel- och gallgångscancer. Vid bukspottkörtelcancer är CA 
19-9 förhöjt hos cirka 80-95% av patienterna och koncentrationen av CA 19-9 är väl korrelerad till sjukdomsprogression och behandlingseffekt. Vid gallgångscancer är CA 19-9 den bästa tumörmarkören.

Lätt förhöjda nivåer av CA 19-9 kan ses vid flera benigna och inflammatoriska sjukdomar i magtarmkanalen och i levern samt vid cystisk fibros.

CA 19-9 är också i hög frekvens förhöjt vid tumörer i kolon-rektum och ventrikel.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-03-17 12:27:08 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren