Blodgruppering, vuxna och barn ≥ 4 månader

Information

  • Analyseras: Helgfria vardagar, dagtid (undantag akutgruppering)
  • System: Blod och Plasma
  • Remisstyp: Blodgruppering
  • Laboratorium: Karlskrona (Karlshamn endast akuta fall)
  • Ackrediterad: Ja

Indikation

Analysen utförs vid graviditet och vid blodgruppsbestämning.
Blodgruppering ska utföras före planerad operation, lämpligen i samband med besök på mottagning före inläggning.

Provtagning

Gravida se: Blodgruppering, gravida för utförligare information.
Barn <4 måndare se: Blodgruppering, barn <4 månader för utförligare information.

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL ev. kapillärrör
Minsta provmängd: 3 cm
Kapillärrör: Minsta provmängd 500 μL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Provtagning skall ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Remisshantering

Ange beställande avdelning.
Ange diagnos, senaste blodtransfusion, tidigare graviditeter samt om och i så fall när Rh-profylax givits.
För gravid kvinna ange även beräknad partus.
Ange "Engelsk text" på remissen om internationellt svar på engelska önskas.

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll utförd samt signerad.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter, eller om identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Kommentarer

Undersökningen omfattar ABO- och RhD-gruppering samt erytrocytantikroppsscreening.
Blodgruppering utförd 1996-01-01 eller senare har obegränsad giltighetstid.

Tag ny blodgruppering om patienten varit gravid eller fått blodtransfusion sedan förra blodgrupperingen.

I akut blodgruppering ingår endast ABO- och RhD-gruppering.
En akut blodgruppering är endast giltig tills en fullständig blodgruppering har utförts.

Svarsrutiner

Fullständig blodgruppering utförs helgfria vardagar, dagtid. Övrig tid utförs akutgruppering (utförs endast för transfusionskrävande patient).

Karlskrona:
Prov för blodgruppering ska vara inlämnat på Blodcentralen före kl. 13.00
(mån-fre) för att analyseras samma dag.
Prov äldre än 5 dagar analyseras ej.

Karlshamn:
Prov för blodgruppering ska vara inlämnat på Blodcentralen före kl. 12.30
(mån-fre) för att komma med transport till Karlskrona.

För blodutlämning krävs nytaget prov, taget vid annat tillfälle än blodgrupperingen, se respektive analys:
Förenlighetsprövning, BAS-test eller Förenlighetsprövning, MG-test.

Blodcentralen ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-03 11:10:32 av Karina Landgren

Kontakta blodcentralen

Kontaktuppgifter till blodcentral:
Karlshamn: 0454-73 22 67
Karlskrona: 0455-73 46 02

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren