Blodgruppering, gravida

Information

  • Analyseras: Helgfria vardagar, dagtid (undantag akutgruppering)
  • System: Blod och Plasma
  • Remisstyp: Blodgruppering
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Indikation

Analysen utförs vid graviditet enligt mödravårdens rutiner för att fastställa blodgrupp, förekomst av eventuella erytrocytantikroppar och för att följa gravida med känd antikropp.
Önskas RhD bestämning av foster hos RhD-negativ kvinna använd
Region Skånes remiss.
Provet ska tas i separat EDTA-rör, lila propp.

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Gravida med känd antikropp: 3 st EDTA-rör, lila propp.

Provtagning skall ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Remisshantering

Ange beställande avdelning
Ange beräknad partus, tidigare graviditeter, senaste blodtransfusion samt om och i så fall när Rh-profylax givits.
Prov för antikroppstiter ange "TITER", i ruta: Analys om annan än blodgrupp, på remissen.
Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll utförd och signerad.
Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter, eller om identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Kommentarer

Undersökningen omfattar ABO- och RhD-gruppering samt erytrocytantikroppsscreening.

Antikroppsutvecklingen hos gravida med känd erytrocytantikropp, som kan ha betydelse för fostret, följs under graviditeten. På aktuellt blodgrupperingssvar finns information om ytterligare provtagning.

Svarsrutiner

Fullständig blodgruppering utförs helgfria vardagar, dagtid. Övrig tid utförs akutgruppering (utförs endast för transfusionskrävande patient).
En akut blodgruppering är endast giltig tills en fullständig blodgruppering har utförts.

Karlskrona:
Prov för blodgruppering ska vara inlämnat på Blodcentralen före kl. 13:00 (mån-fre) för att analyseras samma dag. Prov äldre än 5 dagar analyseras ej.

Karlshamn:
Prov för blodgruppering ska vara inlämnat på Blodcentralen före kl. 12.30 (mån-fre) för att komma med transport till Karlskrona.

Eventuella titreringar skickas till Transfusionsmedicin i Lund vilket medför att svar kan förväntas 1-2 veckor senare. Provet måste vara Lund tillhanda inom 5 dygn.

För blodutlämning krävs nytaget prov, taget vid annat tillfälle än blodgrupperingen, se respektive analys:
Förenlighetsprövning, BAS-test eller Förenlighetsprövning, MG-test.

Blodcentralen ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-03 11:09:41 av Karina Landgren

Kontakta blodcentralen

Kontaktuppgifter till blodcentral:
Karlshamn: 0454-73 22 67
Karlskrona: 0455-73 46 02

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren