CK, Kreatinkinas - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU22281
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter
Inom 2 timmar.

Hållbarhet

Rumstemp     4 timmar
Kyl                1 månad
Frys              1 månad

Referensintervall

Kvinnor:             0,60 - 3,50 µkat/L

Män: 18 - 50 år: 0,80 - 6,70 µkat/L
        > 50 år:     0,70 - 4,70 µkat/L

Barn har högre värden än vuxna

Mätområde

0 - 130 µkat/L 

Kommentarer

Analysen är känslig för hemolys.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-CK, Kreatinkinas är en dimer som består av två subenheter, M och B. Kombination av dessa ger olika isoenzymer med olika vävnadsfördelning. CK-MM finns ffa i skelettmuskler med hög aktivitet samt i hjärtmuskler. CK-MB finns ffa i hjärtmuskler. CK-BB finns i hjärna, tarm och urinblåsa. Keratinkinas finns även som makromolekylär form, makro-CK, som är kortlivad och brukar inte ha enzymatisk aktivitet. CK serumaktivitet påverkas av kön, ålder, muskelmassa, fysisk aktivitet och etnicitet.

Den kraftigaste ökningen av CK aktivitet (ca x200) kan ses vid rabdomyolys i samband med stora trauman. CK är också kraftigt förhöjt vid alla typer av muskeldystrofi (ffa Duchennes, kan ge en ökning på 3-6 gånger) och vid malign hypertermi. Måttliga ökningar ses vid andra muskelsjukdomar som virala myositer, polymyosit, mm. Små trauman som intramuskulära injektioner, förlossning och kirurgi samt vissa farmaka kan också ge en CK-ökning. Åkommor som drabbar hjärtat ökar CK aktivitet betingat till en CK-MB-ökning. CK blir också förhöjt (ca x5) vid hypotyreoidism som beror på en CK-MM-ökning.

Neurogena muskelsjukdomar som Miastenia gravis, MS, Parkinson, mm ger ingen CK-ökning.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

 

Senast uppdaterad 2017-07-17 13:26:01 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren