Cystatin C - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU23745
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel. 
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g  i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp      2 dygn
Kyl                 1 veckor
Frys               3 månader

Referensintervall

0,53 - 1,01 mg/L

Mätområde

Karlshamn: 0,10 - 23,1 mg/L
Karlskrona: 0,4 - 7,8    mg/L  

Kommentarer

Läs mer: GFR

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-CystatinC, Pt-GFR, CC-estimat, Glomerulära filtrationshastigheten. 
Cystatin C-estimerad GFR erhålls genom en beräkningsmodell där cystatin C-värdet relateras till iohexolclearance. (1) Laboratoriet kommer att beräkna relativt-GFR (mL/min/1,73 m2 kroppsyta) och svar lämnas som GFR (CC-estimat).                                                                            

Absolut-GFR skall användas när eliminationsförmågan står i fokus, t ex vid dosering av vissa toxiska läkemedel. (2) För att beräkna absolut-GFR rekommenderas användning av en omräkningsmotor (http://www.klinkem.lu.se/GFR.htm). Relativt GFR, vikt och längd behöver anges för omräkningen.

Cystatin C är ett lågmolekylärt protein som utsöndras med konstant hastighet från alla kärnförande celler i kroppen. Cystatin C elimineras genom glomerulär filtration och reabsorberas därefter och kataboliseras i det närmaste fullständigt i njurens proximala tubulusceller. Ingen aktiv tubulär exkretion av cystatin C förekommer. Kön, muskelmassa eller inflammationsgrad har ingen signifikant påverkan på cystatin C-produktionen. Serum/plasmahalten av cystatin C avspeglar den relativa glomerulära filtrationshastigheten (GFR) och är i de flesta fall ett bättre mått på denna än serumhalten av kreatinin.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-09 09:23:30 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren