Calciumjon (pH7,4) - Fosfatprodukt - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: BLE00012
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Provet tas i 2 serumrör, röd propp eller 2 SST-rör, gul propp
eller clinitube (glaskapillär-rör).
Mikrotainerrör kan ej användas till Calciumjon.
Kontakta Klinisk kemi för kapillär provtagning.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls helt till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

SST-rör, gul propp 

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel.
Röret fylls helt till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter
Inom 2 timmar  (Calciumjon)

Hållbarhet

Centrifugerade rör, Calciumjon:
Serumrör, röd propp:  4 timmar rumstemp 
SST-rör, gul propp:     3 dygn  kyl

Referensintervall

< 2,25

Kommentarer

Värdet beräknas från analys av Calciumjon och Fosfat.

Proppen får ej tas av. (Calciumjon)

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-05-30 10:37:42 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren