Calciumjon - S / aB

Synonymer: Fritt Ca++, Joniserat Ca

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum / artiellt Blod
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01446
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Provet tas i serumrör, röd propp, SST-rör, gul propp,
artärspruta eller clinitub (glaskapillär-rör)
Mikrotainerrör får ej användas.
Kontakta Klinisk kemi för kapillär provtagning.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls helt till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls helt till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter
Inom 2 timmar

Hållbarhet

Centrifugerade rör:
Serumrör, röd propp:   4 timmar rumstemp
SST-rör, gul propp:      3 dygn kyl

Referensintervall

1,15 - 1,35 mmol/L

Kommentarer

Röret får ej avkorkas!

 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-08-21 09:28:24 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren