Cadasil gen/Notch 3

Provtagning

EDTA-rör, mörklila propp

Rörstorlek / Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: EDTA

Provhantering

Helblod

Temeratur

Rumstemp

Transport

Inom 24 timmar

till: Kliniska Genetiska avdelningen
     Universitetssjukhuset
     22185 Lund

Senast uppdaterad 2015-02-19 09:12:22 av Karina Landgren