CRP, C-reaktivt protein - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19748
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp      11 dygn
Kyl                  2 månader
Frys                3 år

Referensintervall

< 5 mg/L

Mätområde

4 - 912 mg/L

Kommentarer

 Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-CRP, C-reaktivt protein bildas i levern och är det av plasmans akutfasproteiner, som relativt sett ökar mest och snabbast vid inflammatoriska reaktioner. Vid tillstånd med akut cellsönderfall kan förhöjd plasmanivå av CRP påvisas redan inom 8 timmar.

CRP stiger i första hand vid sjukdomar karakteriserade av cellsönderfall som aseptiska nekroser, vissa kroniska inflammatoriska tillstånd och ibland vid maligna sjukdomar.

CRP ökar kraftigt vid bakteriella infektioner men stiger ofta inte vid okomplicerade virusinfektioner. Analysen används därför vid differentialdiagnostik mellan bakteriella och virusbetingade febrila tillstånd.

Förhöjda CRP-värden är icke-specifika för många sjukdomsprocesser och ska inte tolkas utan en samtidig komplett klinisk utvärdering. Upprepade mätningar av CRP-nivåer kan ändå vara ett värdefullt hjälpmedel vid diagnostisering och behandling av orsakerna till de förhöjda nivåerna. Förnyade stegringar efter regress indikerar uppblossande process eller komplikation. Vid komplikationsfritt förlopp skall CRP-nivån börja falla senast fjärde postoperativa dagen. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-07-17 14:11:24 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren