CRP, C-reaktivt protein - B

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: BLE00018
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

EDTA-rör, Ljuslila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Även kapillär-prov i mikro-EDTA

Provhantering

Hållbarhet

Kyl           3 dygn 

Referensintervall

< 5 mg/L

Kommentar

OBS! Utförs endast som akutanalys på barn.

Medicinsk bakgrund och bedömning

B-CRP, C-Reaktivt Protein bildas i levern och är en av plasmans akutfasproteiner, som relativt sett ökar mest och snabbast vid inflammatoriska reaktioner. Vid tillstånd med akut cellsönderfall kan förhöjd plasmanivå av CRP påvisas redan inom 8 timmar.
Den fysiologiska funktionen av CRP är inte helt känd. En viktig egenskap är sannolikt att det genom att bindas till en rad olika substanser från skadade celler och mikroorganismer leder till en aktivering av komplementsystemet.

CRP stiger i första hand vid sjukdomar karakteriserade av cellsönderfall som aseptiska nekroser, vissa kroniska inflammatoriska tillstånd och ibland vid maligna sjukdomar. CRP ökar kraftigt vid bakteriella infektioner men stiger ofta inte vid okomplicerade virusinfektioner. Sedan den utlösande sjukdomsprocessen upphört, återgår CRP snabbare till normalnivån än andra akutfasproteiner på grund av sin mycket snabba elimination (T1/2 några timmar). Dess koncentration i plasma varierar därför mer följsamt med sjukdomsprocessens aktivitet än övriga akutfasproteiner.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

 

Senast uppdaterad 2016-05-30 11:03:28 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren