COHb, Kolmonoxidhemoglobin - vB

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: BLE00078
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Provet tas i Li-heparin-rör, grön propp, artärspruta
eller clinitube (glaskapillär-rör).

Li-heparin-rör, grön propp 

Rörstorlek / Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: Li-Heparin
Röret fylls helt till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Kontakta Klinisk kemi för kapillär provtagning.

Provhantering

Transport

Inom 30 min

Referensintervall

Icke rökare: < 1 % av total B-Hb
Rökare: 3 - 8 % av total B-Hb

Kommentarer

Akutprov vid misstänkt CO-intoxikation.

Röret får ej avkorkas!

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

 

Senast uppdaterad 2017-08-21 12:36:57 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren