CKMB, Kreatinkinas isoenzym MB - P

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Plasma
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19750
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, ljuslila propp. 

EDTA-rör, ljuslila propp

Rörstorlek / Blodvolym: 5/3 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter
Provet ska centrifugeras och avskiljas inom 4 timmar.

Hållbarhet
Avskild plasma:
Rumstemp       4 timmar
Kyl                  8 timmar
Frys                3 månader

Referensintervall

< 7 µg/L

Mätområde

 0,1 - 500 µg/L

Kommentarer

Medicinsk bakgrund och bedömning

P-Creatinkinas, isoenzym MB. Kreatinkinas är ett enzym som spelar en viktig roll vid reglering av muskulaturens energiomsättning. Enzymet förekommer i tre olika isoformer, CKMM, CKMB och CKBB. CKMM är det dominerande enzymet i skelettmuskulatur och myokard men andelen CKMB är betydligt högre i myokardiet, upp till ca 10-20 %. Vid hjärtmuskelskada ökar CKMB-nivån, därför används CKMB som markör för myokardskada. CKMB är påvisbart i blodet cirka 3–8 timmar efter uppträdandet av hjärtsymptom och kan förbli påvisbart under 2-3 dygn beroende på tillståndets förlopp.
På grund av den kortare halveringstiden för CKMB jämfört med troponinerna används CKMB rutinmässigt för att påvisa reinfarcering i samband med perkutan koronar intervention (PCI).

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-03 12:45:05 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren