Benmärgsundersökning

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Benmärg
  • Remisstyp: Benmärgsundersökning
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

5 - 10 märgutstryk + 2 - 3 blodutstryk

Transport 

Utstryk på glas packas i plastförpackning avsedd för objektglas. 
Se: Transportmaterial

Objektglaskassett

Transportförpackning för objektglas

       

Referensintervall

Se utlåtande

Kommentarer

Frågeställning och aktuella blodvärden anges

Medicinsk bakgrund och bedömning

Benmärgsbedömning görs för att fastställa diagnos på främst blodsjukdomar och för att följa behandlingen av dessa. I benmärgen bildas förstadierna till de olika blodcellerna som mognar ut och släpps ut i blodbanan. Sjukdomar som drabbar benmärgen är olika typer av leukemier, MDS, myelom, lymfom, myeloproliferativa sjukdomar, infiltration av maligna celler och olika bristsjukdomar.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-04-04 11:15:02 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren