Ascitesvätska, Asc

Information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Ascitesvätska
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Ackrediterad: Nej

Provtagning / Provhantering

För analyssortiment se NCS Cross. Välj analys enligt önskemål.

HEMATOLOGI

EDTA-rör, lila propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA

 • Asc-Celler (BLE00261)   
 • Asc-Erytrocyter (NPU08934) 

KEMI

1) SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel

 • Asc-Albumin (NPU19671)
 • Asc-LD (BLE00268)
 • Asc-Bilirubin (BLE00269)
 • Asc-Pankreasamylas (NPU19984)
 • Asc-Glukos (BLE00267)
 • Asc-Kolesterol  (BLE00270)
 • Asc-Triglycerider (BLE00271)

2) Glasrör, grå propp
(Märkt FH = glas)
Rörstorlek/blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: Na-fluorid/Na-Heparin

Transport
Isbad. Omedelbart till laboratoriet.

 • Asc-Laktat (BLE00275)

ÖVRIGT

Serumrör, röd propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator

 • Asc-pH (BLE00272)
 • Asc-Densitet (BLE00273)

Referensintervall

 • Asc-Celler: <0,2x109/L 
     Vid >0,2x109/L görs typning av celler som anges i %.
 • Asc-Erytrocyter: x1012/L, lämnas endast vid förekomst
 • Asc-Albumin: <15 g/L 
 • Asc-LD: µkat/L 
 • Asc-Bilirubin: µmol/L
 • Asc-Pankreasamylas: µkat/L 
 • Asc-Glukos: mmol/L 
 • Asc-Kolesterol: mmol/L 
 • Asc-Triglycerider: mmol/L 
 • Asc-Laktat: mmol/L
 • Asc-pH: pH enh
 • Asc-Densitet: kg/L 

Utlåtande

Om utlåtande önskas skall det beställas med frågeställning enligt provtagningsföreskrifter i NCS Cross.

Kommentarer

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-05-30 10:13:35 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren