Alfa 1 antitrypsin, AAT - S

Information

  • Analyseras: Helgfri Må - Fr
  • System: Serum
  • Remisstyp:Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19692
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl       8 dygn

Referensintervall

Kvinnor: 0,94 – 1,94 g/L
Män:      0,86 – 1,75 g/L

Kommentarer

Ingår även i Elfores, Proteiner - S

 Medicinsk bakgrund och bedömning

S-α-1-Antitrypsin(AAT) (52 kDa) tillhör gruppen serinproteashämmare (serpiner) som bildas i levern och förekommer i flera genetiska variationer. Serpinerna hämmar enzymer som liknar trypsin, trombin och komplementfaktorerna C1r och C1s genom att fungera som substrat till enzymerna som därvid blockeras. Den viktigaste funktionen, ur biologisk synpunkt, för α-1-antitrypsin är hämning av frisatt granulocytelastas i samband med inflammation. Vissa genetiska mutationer i α-1-antitrypsingenen förorsakar nedsatt syntes av proteinet med sänkt plasmanivå som följd. Vid lägre nivåer kan detta innebära ökad risk för bl a emfysem.
Alfa1-Antitrypsin tillhör de sk akutfasproteinerna och serumkoncentrationen stiger relativt snabbt vid inflammatoriska tillstånd. Stegringen är i stort sett proportionell mot inflammationens utbredning och intensitet. Förhöjd nivå av α-1-antitrypsin syns också vid användning av östrogenhaltiga p-piller och under graviditet. Stegring av endast α-1-antitrypsin är även vanligt vid levercellskada. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-06-15 08:37:13 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren