Antitrombin, AT - P

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Plasma
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU54111
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i citratrör med blå propp.
Till barn och prematurer, venös provtagning: Använd MiniCollect rör.

Citratrör, blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/2,7 mL
Tillsats: Na-citrat (0,129M)
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

MiniCollect: Citratrör, blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 1 mL
Tillsats: Na-citrat (0,129M)
Röret fylls till mellan markeringarna och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
OBS ! I röret finns inget vakuum.
Rör tillhandahålls av Klinisk kemi.
För mer information

Provhantering

Centrifugering

3600 x g i 10 minuter eller 2000 x g i 20 minuter

Hållbarhet

Provet skall centrifugeras och analyseras inom 4 timmar annars ska plasman avskiljas och frysas.

Referensintervall

0,80 - 1,20 kIE/L

Kommentarer

Går ej att analysera på kapillärprov.

MiniCollect rör, tillhandahålls av Klinisk kemi.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P-AT,Antitrombin är den viktigaste hämmaren i koagulationssystemet. AT syntetiseras i levern och bildar stabila komplex med de aktiva enzymen trombin, FIXa, FXa, FXIa och FXIIa och inaktiverar dessa. Hastigheten för komplexbildningen mellan AT och respektive enzym är låg i frånvaro av heparin, men i närvaro av heparin ökar komplexbildningen med 1000 gånger. Heparinet har katalytisk effekt, vilket betyder att det inte påverkar vilken produkt som bildas utan endast ökar komplexbildningen.
Låga värden talar för hereditärt betingad brist, vilket är förenat med risk att få venös trombos.
AT-brist kan även förekomma vid nefrotiskt syndrom, levercirros och DIC (Disseminerad Intravaskulär Koagulation). Analys av AT är främst indicerat i samband med koagulationsutredning och för att följa plasmanivån hos patienter som erhåller AT-koncentrat. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-02-12 08:19:43 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren