Amfetamin - U (sållning)

Synonymer: Centralstimulantia, Efedrin, Norefedrin

Information

 • Analyseras: 1 gång/vecka
 • System: Urin
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU01163
 • Laboratorium: Karlskrona
 • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/Urinvolym: 7/6 ml
Tillsats: Utan tillsats

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl         7 dygn
Frys       1 år

Referensintervall

Negativ (värdet < 500 µg/L)

Mätområde

0 - 5000 µg/L

Kommentarer

 • Screeninganalys
 • Positiva prover sparas i 1 månad
 • Eventuell verifiering med kromatografisk metod utförs externt 
  (se länk: Lund) och beställs separat.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Amfetaminer är små molekyler med den gemensamma strukturen ß-fenyletylamin. De påminner strukturellt om kroppens egna katekolaminer. Amfetaminer stimulerar centrala nervsystemet och ökar därigenom vakenhet och fysisk aktivitet. De verkar också aptitnedsättande. Amfetaminer som läkemedel har för närvarande begränsade indikationer men vissa är godkända för användning vid neuropsykiatriska tillstånd som ADHD och narkolepsi. CNS-stimulerande medel framkallar en känsla av självförtroende, välbefinnande och eufori, har en beroendeframkallande potential och missbrukas i stor omfattning. De tillhör, tillsammans med opiater och cannabis, en av de vanligaste missbruksdrogerna i samhället. De vanligaste amfetaminerna absorberas snabbt vid peroral tillförsel och har god peroral biotillgänglighet. Trots detta tas ofta medlen intravenöst av missbrukare, ibland i mycket höga doser. Amfetaminer utsöndras till ca 50 % oförändrade i urinen, övriga delen metaboliseras i levern. Andelen som utsöndras i urinen är starkt pH-beroende.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-11-14 10:59:38 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren