Allergener - S

Paneler och Allergenspecifikt IgE

Information

  • Analyseras: Helgfri Må - Fr
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi  
    För ej NCS Cross användare komplettera med: Remiss Allergianalyser
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp 

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

För barnprov önskas minst 2 fyllda kapillärrör.

SST-rör, gul propp

Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Beställningsnummer från förrådet: se Kapillärprovtagningsrör

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Avskilt serum:
Kyl              14 dygn
Frys             2  månader

Referensintervall

< 0,35 kU/L 

Kommentarer

Automatisk uppföljning på våra paneler vid positiva resultat
(> 0,35 kU/L).
De allergener som inte kan analyseras i Karlskrona,   
analyseras av Labmedicin Skåne, eller Unilabs, Eskilstuna
Labmedicin Skånes Allergi remiss, för utskrift.
Unilabs remiss finns att beställa på förrådet art nr 20443.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Allergener
Allergi är en specifik immunologisk reaktion mot enskilda ämnen, som endast ger upphov till symtom hos dem, som är allergiska för det aktuella ämnet.
Med atopi avses, att en individ har en ökad benägenhet att bilda IgE-antikroppar mot naturligt förekommande antigener, allergener (t ex pollen, djurepitel, mögel och kvalster) i miljön.
Sjukdomsbilden varierar mellan olika åldersgrupper. Hos spädbarn och småbarn dominerar allergi mot födoämnen med eksem eller gastrointestinala symtom medan inhalationsallergier (hösnuva, astma) dominerar hos äldre barn och vuxna.
IgE-molekylen binds till ytan av mastceller och basofila granulocyter. Vid förnyad kontakt med samma allergen fås en frisättning av histamin och andra kärlaktiva substanser och ger upphov till den snabba överkänslighetsreaktion, som ses vid allergisk reaktion.
Förhöjd koncentration av IgE i serum är vanligen relaterad till allergiska överkänslighets-reaktioner som allergisk rhinokonjunktivit, allergisk astma, atopiskt eksem och urticaria samt är ett karakteristiskt fynd hos patienter med parasitsjukdomar.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-04-20 12:13:05 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren