Albumin/Kreatinin-index - U

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Urin
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: SWE05310
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i urinrör med beige propp.
Morgonurinprov

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/Urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Referensintervall

< 3,8 g/mol kreatinin

Kommentarer

Värdet beräknas från analys av U-Albumin och U-Kreatinin.

Medicinsk bakgrund och bedömning

U-A/K IX, Albumin/Kreatinin index 
Ökad albuminutsöndring i urinen är ett känsligt mått på glomerulusskada och används för diagnostik och uppföljning av glomerulär påverkan vid t ex glomerulonefrit, ateroskleros, hypertoni, diabetes och preeklampsi. Mängden Albumin i urinen vid en glomerulusskada beror främst på graden av permeabilitetsrubbning i glomeruli, antalet skadade men fungerande glomeruli och koncentrationen av albumin i plasma.

Låggradig hyperalbuminuri (s k mikroalbuminuri) indikerar njurpåverkan vid tillstånd som diabetes, hypertoni och/eller ateroskleros och är ofta den tidigaste indikatorn på att behandlingen behöver intensifieras. Övergående låggradig albuminuri kan även förekomma vid akuta febertillstånd och uttalad inflammatorisk reaktion utan samtidig njursjukdom.

Höggradig hyperalbuminuri föreligger vid mer uttalade glomerulära skador t.ex. vid glomerulonefrit och preeklampsi. Kvantifiering av albuminuri kan då användas för att följa sjukdomsförloppet.

Den aktuella urinproduktionen påverkar koncentrationen av albumin i den analyserade urinportionen. För att minimera diuresens inflytande på bestämningen av albuminuri vid ett stickprov beräknas mängden albumin i förhållande till mängden kreatinin som utsöndras vilket ger en korrektion för den aktuella diuresen.  

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-11-13 12:57:54 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren