Albumin, Elfores - S

Information

  • Analyseras: Helgfri Må - Fr
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi + Proteinremiss
  • NPU-kod: NPU 19673
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl      8 dygn

Referensintervall

  • 18 - 40 år: 36 - 48 g/L
  • 40 - 70 år: 36 - 45 g/L
  • > 70 år:     34 - 45 g/L

Mätområde

0,35 - 8800 g/L 

Kommentarer

Detta är en nefelometrisk metod och analyseras endast
i samband med Elfores.
Ingår i Elfores, Proteiner - S

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Albumin (66,5 kDa) är ett plasmaprotein som syntetiseras i levern och har en halveringstid i blodet på ca 20 dygn. Den höga koncentrationen och låga molekylmassan gör, att albumin normalt svarar för 80 % av plasmans kolloidosmotiska tryck. Albumin transporterar också en serie olika substanser, som bilirubin, fettsyror, metaller, hormoner och läkemedel.
Förhöjd albuminnivå beror oftast på dehydrering. Hypoalbuminemi uppkommer vid många sjukdomar av flera skäl såsom nedsatt syntes vid leversjukdomar, malnutrition eller inflammatoriska sjukdomar, ökade förluster via njurar, tarm eller brännskador samt redistribution pga ökad kärlpermeabilitet vid vävnadsskador och inflammation. Albuminkoncentrationen ökar med ca 10 % i stående jämfört med liggande pga vätskeförskjutning mellan intravasal- och extravasalrummen.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-05-30 08:57:41 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren