Albumin - U

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Urin
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19677
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i urinrör med beige propp.
Morgonurinprov vid kontroll av diabetiker, hypertoniker m.m.

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/Urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp   7 dygn
Kyl              1 månad
Frys            6 månader

Referensintervall

< 30 mg/L

Mätområde

3 - 3800 mg/L

Kommentarer

 

Medicinsk bakgrund och bedömning

Urin Albumin;masskoncentration/ Pt(U)-Albumin, patient Urin Albumin/ dU-Albumin, dygns Urin Albumin är ett plasmaprotein som svarar för en stor del av blodets osmotiska kraft. I en frisk population utsöndras endast en liten mängd albumin (upp till 30 mg/dag) i urinen. Förhöjda nivåer av albumin i urinen indikerar med hög sannolikhet att njurarnas glomerulära filtreringsfunktion är skadad och är en riskfaktor för kardiovaskulär samt mikrovaskulär sjukdom. 
Diabetes mellitus, hypertoni och ateroskleros är bl.a. vanliga sjukdomar som skadar glomerulus och ger hyperalbuminuri. Men andra situationer kan ge låggradig hyperalbuminuri (s.k. mikroalbuminuri) utan samtidigt påtaglig njurskada som t.ex. hård träning, urinvägsinfektion, feber och kraftig inflammation.
Stickprov på U-Albumin påverkas starkt av patientens diures och varierar därför med denna såväl som med patientens grundsjukdom. För att minimera diuresens inflytande på bestämning av albuminurigrad genom analys av stickprov bör U-Albumin/kreatinin-index användas som första steg för utvärdering av glomerulärskada. Om denna är patologisk borde bekräftas med tU-Albumin eller dU-Albumin som är säkrare analyser i detta sammanhang.
Höggradig hyperalbuminuri (s.k. makroalbuminuri) föreligger vid mer uttalad glomerulusskada och vid dessa tillstånd används urinutsöndringen av albumin för att följa sjukdomsförloppet. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-11-13 12:55:55 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren