ASAT, Aspartataminotransferas - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU22279
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp     4 dygn
Kyl                7 dygn
Frys              3 månader

Referensintervall

Kvinnor: < 0,60 μkat/L
Män:      < 0,75 μkat/L

Barn: < 6 månader: < 1,20 μkat/L
         6 mån - 2 år: < 0,90 μkat/L
         2 - 10 år:      < 0,80 μkat/L

Mätområde

0,083 – 100  µkat/L 

Kommentarer

Endast hemolysfria prover analyseras.

 

 Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-ASAT, Aspartataminotransferas. ASAT och ALAT är intracellulära enzymer, som deltar i aminosyrornas metabolism. Störst aktivitet av ASAT har påvisats i hjärta, lever och skelettmuskulatur. ASAT normaliseras vanligen snabbare än ALAT som har en längre halveringstid.

En snabb stegring till höga värden ses generellt vid akuta åkommor som vid toxiska leverskador eller akut hypoxi t.ex. vid chock, lungemboli och allvarlig hjärtsvikt. Vid virushepatit ses också mycket höga värden, men normaliseringen sker betydligt långsammare än vid toxisk påverkan.

Långsam och mindre ökning ses generellt vid kroniska tillstånd som vid övervikt, cancer, kronisk hepatit, hemokromatos och levercirrhos mm.

Vid hjärtinfarkt stiger ASAT-aktiviteten i plasma. Stegringen kan påvisas 6–12 timmar efter koronarkärlsocklusionen, når sitt maximum efter 1–2 dygn och återgår till utgångs-värdet inom 4–7 dygn. Ju större cellmassa som är skadad desto högre blir plasmanivån. Vid hjärtinfarkt ses oftast en lätt ökning även av ALAT, troligen på grund av försämrad blodcirkulation i levern. Angina pectoris ger ingen ASAT-stegring. Myokarditer och perikarditer ger vanligen bara obetydlig stegring av ASAT-aktiviteten.

I de flesta fall av levercellssönderfall är ALAT-stegringen väl korrelerad till en stegring av ASAT. Undantag från detta ses hos storkonsumenter av alkohol, där ASAT kan vara mer ökat än ALAT (ASAT/ALAT-kvot > 2). Man anser att denna skillnad främst förklaras av en alkoholinducerad muskelskada.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-07-17 13:21:14 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren