APTT, Aktiverad partiell tromboplastintid - P

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Plasma
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01682
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i citratrör med blå propp.
Till barn och prematurer, venös provtagning: Använd MiniCollect rör.

Citratrör, blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/2,7 mL
Tillsats: Na-citrat (0,129M)
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

MiniCollect: Citratrör, blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 1 mL
Tillsats: Na-citrat (0,129M)
Röret fylls till mellan markeringarna och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
OBS ! I röret finns inget vakuum.
Rör tillhandahålls av Klinisk kemi.
För mer information

Provhantering

Centrifugering

3600 x g i 10 minuter eller 2000 x g i 20 minuter
Provet skall centrifugeras och avskiljas inom 1 timme.

Hållbarhet

OBS: Får ej förvaras i kyl.
Rumstemp     4 timmar 
Frys              Avskild plasma: 1 vecka
Analyseras inom 4 timmar annars skall plasman frysas (-20°C)

Referensintervall

24 - 37 sekunder

Kommentarer

Går ej att analysera på kapillärprov.

MiniCollect rör, tillhandahålls av Klinisk kemi.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P-APT-tid. Koagulationsfaktorernas (F) aktivering indelas traditionellt i två parallella koagulationssystem, intrinsic och extrinsic system. Aktiverad partiell tromboplastintid (APT-tid) är en screeningmetod för att upptäcka defekter i intrinsic system, som inkluderar faktorerna II, V, VIII, IX, X, XI, XII och fibrinogen. Metoden är inte känslig för trombocytantal eller trombocytfunktion.
Den huvudsakliga användningen av koagulationsanalysen APT-tid är då man misstänker ärftlig eller förvärvad brist på ovanstående faktorer samt kontroll av behandlingsnivå vid heparinbehandling. Kontroll görs också inför ingrepp med blödningsrisk t.ex lever- och njurbiopsi.

Förlängd APT-tid ses vid brist på de olika faktorerna t.ex. FVIII-brist vid hemofili A och FIX-brist vid hemofili B. Generellt gäller att APT-tiden endast blir förlängd om en enskild koagulationsfaktor understiger 20-30 % av referensvärdet, vilket innebär att milda hemofilier kan ha normal APT-tid. Förlängd APT-tid vid antifosfolipidantikroppssyndrom (lupus antikoagulans) är paradoxalt nog associerad med ökad trombosrisk.  

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-09-23 13:42:41 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren