ALAT, Alaninaminotransferas - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19981
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL.
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL.
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp  3 dygn
Kyl             7 dygn
Frys           7 dygn

Referensintervall

Kvinnor: 0,15 - 0,75 μkat/L
Män:      0,15 - 1,10 μkat/L

Barn: < 6 månader: < 1,20 μkat/L
         6 mån - 2 år: < 0,90 μkat/L
         2 - 10 år:      < 0,80 μkat/L

Mätområde

0,083 - 100  µkat/L

Kommentarer

Venpunktion ska göras före administrering av sulfasalazin på grund av risken för falskt låga resultat.

  


Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-ALAT, Alaninaminotransferas ASAT och ALAT är intracellulära enzymer, som deltar i aminosyrornas metabolism. ASAT finns i hjärta, lever och skelettmuskler och ALAT finns framför allt i lever. ALAT är en vanlig analys för screening av levercellsskada, ofta i kombination med andra enzymer i s k ”leverstatus”. Stegring av ALAT ses i anslutning till levercellskador och är mer specifikt än ASAT. ALAT normaliseras långsammare än ASAT, då ALAT har en längre halveringstid, ca 36 timmar.

 En snabb stegring till höga värden ses generellt vid akuta åkommor som vid toxiska leverskador eller akut hypoxi t.ex. vid chock, lungemboli eller allvarlig hjärtsvikt. Vid hjärtinfarkt ses oftast en lätt ökning även av ALAT, troligen på grund av försämrad blodcirkulation i levern. Vid virushepatit ses också mycket höga värden, men normaliseringen sker betydligt långsammare än vid toxisk påverkan.

 Långsamt och mindre höjning ses generellt vid kroniska tillstånd som vid övervikt, cancer, kronisk hepatit, hemokromatos och levercirros, bl.a.

 I de flesta fall av levercellssönderfall är ALAT-stegringen väl korrelerad till en stegring av ASAT. Undantag från detta ses hos storkonsumenter av alkohol, där ASAT kan vara mer ökat än ALAT (ASAT/ALAT-kvot > 2). Man anser att denna skillnad främst förklaras av en alkoholinducerad muskelskada. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

 

Senast uppdaterad 2017-08-09 09:18:25 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren