Analysportalen för Klinisk kemi

I Analysportalen finns provtagningsanvisningar för analyser som utförs av Klinisk kemi i Karlshamn och Karlskrona. Det går även att hitta provtagningsanvisningar för analyser som utförs av externa laboratorier.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Y

Z

Ö

Senast uppdaterad 2017-05-19 08:57:28 av Sverker Berggren

Nyheter

20171106
Nu finns ett nytt LABNytt att läsa.

20170412
Nu är våra remisser skrivbara.
Allergianalyser, Benmärgsundersökning, Konsultation, Proteinanalyser och Spermaundersökning.

Lämna synpunkter på analysportalen

För att kunna utveckla analysportalen för klinisk kemi och göra den så bra som möjligt behöver vi dina synpunkter.

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren