Manual för inloggning

Du som har behörighet att logga in i Nationell patientöversikt kan följa nedanstående steg för att få åtkomst till systemet.

  1. Sätt ditt eKort i datorns kortläsare.
  2. Logga in i Systeam Cross.
  3. Öppna aktuell patientjournal och välj menyn Växla/Extern applikation.
  4. Under Extern applikation välj NPÖ/Nationell Patientöversikt.
  5. Ange eKortets PIN-kod för autentisering.
  6. I de fall man har behörighet till NPÖ för flera vårdenheter, väljer du aktuellt medarbetaruppdrag.

Senast uppdaterad 2014-01-21 14:12:35