Verksamhetsgruppen äldre/somatik

LSVO:s utskott Verksamhetsgrupp för äldre/somatik har som överripande syfte att skapa bra samverkan mellan huvudmännen. Utskottet ska utifrån ett länsgemensamt perspektiv bereda sakfrågor inom området äldre/somatik.

På dessa sidor finner du information inom området tillsammans med minnesanteckningar, kontaktuppgifter med mera.

Minnesanteckningar från möten

Senast uppdaterad 2016-07-25 08:32:32