LSVO - Ledningssamverkan, vård och omsorg

I dag finns ett stort behov av samverkan inom vård och omsorg, till exempel inom äldrevård, individ- och familjeomsorg, funktionshinderområdet och inom psykisk hälsa. Därför finns Ledningssamverkan Vård och omsorg (LSVO), som genom en sammanhållen vård och omsorg ska verka för en god hälsa för Blekinges invånare.

På dessa sidor finner du information inom området tillsammans med minnesanteckningar, kontaktuppgifter med mera.

Mötesanteckningar

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2016-07-22 12:57:04

Kontakt

Ingrid Hoffmann Hälso- och sjukvårdsstrateg och handikappkonsulent Avdelningen för kunskapsstöd, utvecklingsenheten 0455-73 40 69 och 0734-47 10 04