Läkemedelskommitténs organisation

Läkemedelskommittén har följande sammansättning:

 • Familjeläkare Anna Janson, ordförande
 • Bitr. avdelningsföreståndare Paul Johannesson
 • Chefläkare Peter Valverius
 • Planerings- och utvecklingsdirektör Gunilla Skoog
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud Janzon
 • Familjeläkare Boel Jönsson
 • Familjeläkare Elzbieta Kaszuba
 • Överläkare Marcus Svennerud
 • Distriktssköterska Annica Ringsö
 • Apotekare Karin Andersson
 • Apotekare Olivia Frånberg

Adjungerade

 • Överläkare Christina Botvid
 • Verksamhetschef Olof Blivik
 • Övertandläkare Monica Palmö
 • Apotekare Kristine Thorell

Läkemedelskommitténs sekretariat 

Läkemedelskommitténs sekretariat är förlagt till Wämö center, Karlskrona.

Terapigrupper 

Läkemedelskommitténs arbete förbereds i stor utsträckning genom för närvarande nio terapigrupper:

Hjärta och kärl

 • Ordförande överläkare Maria Främby, Thoraxcentrum, Blekingesjukhuset, Karlskrona
 • Privatläkare John Blivik, Precare Kungsmarken, Karlskrona
 • Överläkare Steen Jensen, Thoraxcentrum, Blekingesjukhuset, Karlshamn
 • Överläkare Carl-Magnus Pripp, Thoraxcentrum, Blekingesjukhuset, Karlskrona
 • Familjeläkare Elzbieta Kaszuba, Samaritens vårdcentral
 • Apotekare Lena Olsson, Läkemedelssektionen, Wämö center, Karlskrona 

Rörelseapparaten/Smärta

 • Ordförande medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud Janzon, Olofströms kommun
 • Specialistläkare Titti Mattsson, Medicinkliniken Blekingesjukhuset
 • ST-läkare Anna Servin, Ortopedkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona
 • ST-läkare Jacob Sandberg, Jämjö vårdcentral
 • Apotekare Olivia Frånberg, Läkemedelssektionen, Wämö center, Karlskrona

Andningsorganen

 • Överläkare Christina Botvid, Barnkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona 
 • Överläkare Thomas Runer, Öronkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona 
 • Överläkare Malgorzata Zietara, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona 
 • Familjeläkare Helen Magnusson, Nättraby vårdcentral
 • Distriktssköterska Margareta Palmqvist, Brunnsgårdens vårdcentral
 • Sektionsledare Elisabeth Witte, Lungmottagningen, Medicinkliniken Blekingesjukhuset Karlskrona
 • Apotekare Jonas Röman, Läkemedelssektionen Wämö Center, Karlskrona

Psykiatri

 • Ordförande chefläkare Peter Valverius, Pskiatriförvaltningen, Karlskrona  
 • Familjeläkare Boel Jönsson, Brunnsgårdens vårdcentral, Karlshamn 
 • ST-läkare Christina Albertsen, Psykiatri/Habiklitering Karlskrona
 • ST-läkare Mathias Gladh, Vuxenpsykiatrisk mottagning Karlskrona
 • Farmaceut Anna Lengstedt, Läkemedelssektionen, Wämö center, Karlskrona

Mage-Tarm

 • Ordförande
 • Överläkare Agnieska Wagner, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona
 • Övertandläkare Monica Palmö, Specialisttandvården, Blekingesjukhuset, Karlskrona
 • Kommunsköterska Yvonne Gullberg, Ronneby kommun, Ronneby
 • ST-läkare Rebecca Ruben, Jämjö vårdcentral
 • Apotekare Karin Andersson, Läkemedelssektionen, Wämö center, Karlskrona

Diabetes Endokrinologi Hematologi

 • Ordförande överläkare Dorota de Laval Medicinkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona 
 • Familjeläkare Anna-Karin Cullin, Wämö vårdcentral (f.d Tullgårdens vårdcentral), Karlskrona 
 • Överläkare Dan Vest, Ortopedkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona 
 • Sjuksköterska Elisabeth Malmgren, Medicinkliniken Blekingesjukhuset Karlskrona
 • Diabetessköterska Annica Ringsö, Brunnsgårdens vårdcentral, Karlshamn
 • Bitr avd chef Paul Johannesson, Medicinkliniken Blekingesjukhuset Karlskrona
 • Överläkare Barbara Jasna, Medicinkliniken Blekingesjukhuset Karlskrona
 • Apotekare Lena Olsson, Läkemedelssektionen, Wämö Center, Karlskrona 

Infektion

 • Ordförande verksamhetschef Olof Blivik, Infektionskliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona 
 • Pivatläkare Elisabeth Eriksson, Hälsohuset, Karlskrona
 • Apotekare Karin Andersson, Läkemedelssektionen, Wämö center, Karlskrona

Ögon Hud Sår

 • Överläkare Inger Berndtsson, Ögonkliniken Blekingesjukhuset Karlskrona
 • Familjeläkare Hanna Wickström, Sårcentrum vårdcentralen Sölvesborg
 • Apotekare Kristine Thorell, Läkemedelssektionen, Wämö Center, Karlskrona

Neurologi

 • Ordförande överläkare Marcus Svennerud, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona  
 • Överläkare Mia Olsson Engman, Barnkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona 
 • Överläkare Katharina Darlison, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskhamn
 • Sjuksköterska Carina Gunnarsson, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona
 • ST-läkare Fredrik Kling, Jämjö vårdcentral
 • Apotekare Olivia Frånberg, Läkemedelssektionen, Wämö center, Karlskrona

Gynekologi/urologi

 • Ordförande ST-läkare Linda Tufvesson, Hälsohuset för alla, Karlskrona
 • Överläkare Bodil Ehn, Kvinnokliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona 
 • Specialistläkare Istvan Jambor, Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona 
 • Överläkare Madelaine Ahlgren, Kvinnokliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona
 • Barnmorska Susanne Nilsson, Trossö vårdcentral, Karlskrona
 • ST-läkare Johanna Andersson, Kvinnokliniken Blekingesjukhuset Karlskrona
 • Apotekare Jonas Röman, Läkemedelssektionen, Wämö Center, Karlskrona

Senast uppdaterad 2018-01-08 16:04:41

Kontakt

Anna Janson Anna Janson Ordförande Läkemedelskommittén 0455-73 40 67

Kontakta oss

Kontakta oss gärna via kommitténs e-postadress. Då är det alltid någon av våra medarbetare som ser ditt meddelande.

lakemedelskommitten@ltblekinge.se