Läkemedelskommitténs organisation

Läkemedelskommittén har följande sammansättning:

 • Familjeläkare Anna Janson, ordförande
 • Bitr. avdelningsföreståndare Paul Johannesson
 • Chefläkare Peter Valverius
 • Planerings- och utvecklingsdirektör Gunilla Skoog
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud Janzon
 • Familjeläkare Boel Jönsson
 • Familjeläkare Elzbieta Kaszuba
 • Överläkare Marcus Svennerud
 • Distriktssköterska Annica Ringsö
 • Apotekare Karin Andersson
 • Apotekare Olivia Frånberg

Adjungerade

 • Verksamhetschef Olof Blivik
 • Överläkare Christina Botvid
 • Överläkare Amer Mousa
 • Övertandläkare Monica Palmö
 • Apotekare Kristine Thorell

Läkemedelskommitténs sekretariat 

Läkemedelskommitténs sekretariat är förlagt till Wämö center Karlskrona.

Terapigrupper 

Läkemedelskommitténs arbete förbereds i stor utsträckning genom för närvarande tio terapigrupper:

Hjärta och kärl

 • Ordförande överläkare Maria Främby, Thoraxcentrum, Blekingesjukhuset Karlskrona
 • Överläkare Steen Jensen, Thoraxcentrum, Blekingesjukhuset Karlshamn
 • Överläkare Carl-Magnus Pripp, Thoraxcentrum, Blekingesjukhuset Karlskrona
 • Familjeläkare Elzbieta Kaszuba, Samaritens vårdcentral
 • Apotekare Lena Olsson, Läkemedelssektionen, Wämö center Karlskrona 

Rörelseapparaten/Smärta

 • Ordförande medicinskt ansvarig sjuksköterska Maud Janzon, Olofströms kommun
 • Specialistläkare Titti Mattsson, Medicinkliniken Blekingesjukhuset Karlshamn
 • ST-läkare Anna Servin, Ortopedkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona
 • ST-läkare Jacob Sandberg, Jämjö vårdcentral
 • Överläkare Christina Stenberg, Medicinkliniken Blekingesjukhuset Karlskrona
 • Apotekare Olivia Frånberg, Läkemedelssektionen, Wämö center Karlskrona

Andningsorganen

 • Överläkare Malgorzata Zietara, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona
 • Överläkare Thomas Runer, Öronkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona 
 • Överläkare Christina Botvid, Barn- och ungdomskliniken, Blekingesjukhuset Karlshamn  
 • Distriktssköterska Maria Carlsson, Jämjö vårdcentral
 • Sektionsledare Elisabeth Witte, Lungmottagningen, Medicinkliniken Blekingesjukhuset Karlskrona
 • ST-läkare Anna Lövgren, Kallinge vårdcentral
 • Apotekare Jonas Röman, Läkemedelssektionen Wämö Center Karlskrona

Psykiatri

 • Ordförande chefläkare Peter Valverius, Pskiatri/Habilitering Karlskrona  
 • Familjeläkare Boel Jönsson, Brunnsgårdens vårdcentral Karlshamn 
 • ST-läkare Christina Albertsen, Psykiatri/Habilitering Karlskrona
 • ST-läkare Mathias Gladh, Vuxenpsykiatrisk mottagning Karlskrona
 • Farmaceut Anna Lengstedt, Läkemedelssektionen, Wämö center Karlskrona

Mage-Tarm

 • Ordförande
 • Överläkare Agnieska Wagner, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona
 • Övertandläkare Monica Palmö, Specialisttandvården, Blekingesjukhuset Karlskrona
 • ST-läkare Rebecca Ruben, Jämjö vårdcentral
 • ST-läkare Elin Branje, Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona
 • Apotekare Karin Andersson, Läkemedelssektionen, Wämö center Karlskrona

Diabetes Endokrinologi Hematologi

 • Ordförande överläkare Dorota de Laval Medicinkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona 
 • Familjeläkare Anna-Karin Cullin, Hälsohuset för Alla Karlskrona 
 • Överläkare Dan Vest, Ortopedkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona 
 • Sjuksköterska Elisabeth Malmgren, Medicinkliniken Blekingesjukhuset Karlskrona
 • Diabetessköterska Annica Ringsö, Brunnsgårdens vårdcentral Karlshamn
 • Bitr avd chef Paul Johannesson, Medicinkliniken Blekingesjukhuset Karlskrona
 • Överläkare Barbara Jasna, Medicinkliniken Blekingesjukhuset Karlskrona
 • Apotekare Lena Olsson, Läkemedelssektionen, Wämö Center Karlskrona 

Infektion

 • Ordförande verksamhetschef Olof Blivik, Infektionskliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona 
 • Familjeläkare Elisabeth Eriksson, Hälsohuset för Alla Karlskrona
 • Apotekare Karin Andersson, Läkemedelssektionen, Wämö center, Karlskrona

Ögon Hud Sår

 • Överläkare Inger Berndtsson, Ögonkliniken Blekingesjukhuset Karlskrona
 • Familjeläkare Hanna Wickström, Sårcentrum vårdcentralen Sölvesborg
 • Specialistläkare Mihalea Astefanoaie, Infektions- och hudkliniken Blekingesjukhuset Karlskrona
 • Apotekare Kristine Thorell, Läkemedelssektionen, Wämö Center Karlskrona

Neurologi

 • Ordförande överläkare Marcus Svennerud, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona  
 • Överläkare Mia Olsson Engman, Barnkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona 
 • Överläkare Katharina Darlison, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset Karlskhamn
 • Sjuksköterska Carina Gunnarsson, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona
 • ST-läkare Fredrik Kling, Hälsohuset Karlskrona
 • Apotekare Olivia Frånberg, Läkemedelssektionen, Wämö center Karlskrona

Gynekologi/urologi

 • Ordförande ST-läkare Linda Tufvesson, Hälsohuset för alla Karlskrona
 • Överläkare Bodil Ehn, Kvinnokliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona 
 • Överläkare Amer Mousa, Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona 
 • Överläkare Madelaine Ahlgren, Kvinnokliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona
 • Barnmorska Susanne Nilsson, Kvinnorkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona
 • Apotekare Jonas Röman, Läkemedelssektionen, Wämö Center Karlskrona

Senast uppdaterad 2018-09-11 10:03:06

Kontakt

Anna Janson Anna Janson Ordförande Läkemedelskommittén 0455-73 40 67

Kontakta oss

Kontakta oss gärna via kommitténs e-postadress. Då är det alltid någon av våra medarbetare som ser ditt meddelande.

lakemedelskommitten@ltblekinge.se