Läkemedelshantering

Dessa föreskrifter gäller personal i Blekinge som hanterar läkemedel.

Läkemedelshanteringen omfattar alla arbetsmoment från ordination och beställning av läkemedel till administreringen av läkemedlet till patienten.

I SOSFS 2000:1 regleras läkemedelshanteringen i sluten vård samt i tillämpliga delar i övrig vård.

Föreskrifterna har sammanställts av en arbetsgrupp inom Läkemedelskommittén i Blekinge.

Senast uppdaterad 2017-11-10 08:51:37