Biverkningsrapportering

Läkemedelsverket tar emot anmälningar om biverkningar av läkemedel. De är intresserade av alla anmälningar, även överdoseringar. För nya läkemedel är inte alla biverkningar kända och för äldre läkemedel kan indikationen ha utvidgats. Genom anmälan kan viktiga informationer sammanställas.

Det finns fyra sätt att anmäla:

  • Via blankett i Eyedoc, alltså från journalen (skriv biverkning i sökordsrutan)
  • Via Läkemedelsverkets webbplats
  • Via  deras blankett (från hemsidan)
  • Via journalkopia + läkemedelslista och gärna labblista till myndigheten på adress: 

    Läkemedelsverket, enheten för läkemedelssäkerhet, Biverkningsgruppen, Box 26, 751 03 Uppsala)

Full sekretess

Det råder full patientsekretess kring biverkningsanmälningarna.

Senast uppdaterad 2015-04-20 14:33:58