Beställning av receptblanketter och etiketter med förtryckta koder

I första hand skall förskrivning av recept i öppenvård ske elektroniskt med e-recept (eller i Pascal när patienten har Apodos).

Undantagsvis kan behov av pappersrecept finnas:
Vid driftstörningar som en nödlösning.
Vid förskrivning till patient som saknar personnummer.

För landstingets egna verksamheter kan landstingets tryckericentral tillhandahålla receptblanketter med påtryck av förskrivar- och arbetsplatskod eller otryckta för receptskrivningsfack. 
Blanketter beställs hos Landstingets tryckericentral (pdf.fil). När det gäller särskilda receptblanketter måste dessa beställas från Strålfors, se nedan

Otryckta recept ska användas i särskilda receptskrivningsfack. Observera att sådana bör finnas tillgängliga på framför allt Jourcentralerna och Akutmottagningarna.

Privata förskrivare hänvisas fortsättningsvis till att beställa sina receptblanketter på Strålfors AB och står själv för kostnaden.

Beställning
Beställning med uppgifter om arbetsplatskod, förskrivarkod, namn, adress och telefonnummer görs på beställningsblankett (pdf.fil).
Förskrivaren fyller i beställningsblanketten och mejlar eller skickar den till Strålfors Kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.
För frågor angående tryckning/beställning se telefonnummer nedan.
Tryckeriet gör säkerhetskontroller varefter tryckning sker. Leveranstiden är ca 10 arbetsdagar. Alternativt kan receptblanketter beställas elektroniskt efter ansökan om inloggning (pdf.fil).

Beställning av streckkodsetiketter - alternativ till förtryckta blanketter
Beställning av streckkodsetiketter kan även göras på Strålfors tryckeris blankett.

Kontaktuppgifter:
Strålfors företagskundtjänst
Järnvägsgatan 19
441 86 Alingsås
E-post: customer.service@stralfors.se
Telefon: 020 - 53 53 51 (knappval 5)

Senast uppdaterad 2015-11-30 15:59:22 av Sverker Berggren