BlodInfo/InterInfo

Här kan du hitta:
Laborationsinformation: Om/när patienten är blodgrupperad,
Om BAS-test finns/är giltig, Om BK(S)-test finns/är giltig
Komponentinformation:
Om patienten har några blodkomponenter reserverade.
Återrapportering

Läs mer:

Behörighet till BlodInfo/InterInfo

Patientinformation på BlodInfo/InterInfo

Transfusionshistorik

Återrapportering av transfunderad blodkomponent

Återrapportering med transfusionsreaktion

 

 

Behörighet till BlodInfo/InterInfo

Varje avdelningschef har ansvar att söka behörighet för inlogg till BlodInfo/InterInfo.

Beställningsblanketten finns i startpaketet på intranätet under:

Start / Service & stöd / Stöd till verksamhet / Kundtjänst / Start- byte/förlängning- student- och avslutningspaket 

Du kan även hitta blanketten här:

https://intranatet.ltblekinge.org/Sidor/Kontohantering1117-6937.aspx
Blanketten finns i beställningsportalen under:
Konton och behörigheter
Konton
Vårdsystem

Blodcentralens kontaktpersoner för BlodInfo/InterInfo

Karlskrona      0455-734605   Anna Kronmar
                                           anna.kronmar@ltblekinge.se
Karlskrona      0455-734567   Åsa Gyberg-Karlsson
                                           asa.gyberg-karlsson@ltblekinge.se

Patientinformation på BlodInfo/InterInfo

BlodiInfo/InterInfo används för att kontrollera uppgifter om en patient är blodgrupperad, har en giltig BAS-test/MG-test och om det finns reserverade blodkomponenter.
Detta system används även för att återrapportera transfunderade blodenheter och rapportera transfusionsreaktioner. Inloggning krävs.

Under de olika flikarna finns information om patienten

Patientinformation

  • Blodgruppering
  • Eventuell BAS-test
  • Eventuell MG-test
  • Utlåtande
  • Meddelande. ”Vid frågor kontakta blodcentralen”
  • Eventuell reservation

Exempel på information i BlodInfo/InterInfo om Blodgruppering och Förenlighetsprövning.

Transfusionshistorik

Information om de blodenheter blodmottagaren/patienten transfunderats med.

Rapportera

Återrapportering av transfunderade eller kasserade enheter utförs.
Har fel blodkomponent rapporterats, kontakta blodcentralen omgående.

Patientinformation

Återrapportering av transfunderad blodkomponent

Under flik ”Rapportera” rapporterar du den/de komponenter som har transfunderats
För att undvika felregistrering kan du trycka på aktuell ”blodpåse-länk” (innehållande tappningsnummer och komponentkod).
Del 1(Tappningsnummer) och del 2 (komponentkod) fylls i vid blodenhet.

Viktigt!!! Vid rapportering av plasma ska blodenhet vara förbockad.

Plasma rapporteras lika som erytrocyt eller trombocyt.

Kontrollera att rätt blodenhet är vald.
Tryck sedan registrera

Transfusionsrapporteingen kan ske när transfusionen påbörjats eller i nära anslutning till avslutad transfusion.

Transfunderade blodenheter

Enligt föreskriften SOSFS 2009:29 ska varje klinik eller annan vårdinrättning som ger blodtransfusioner ha rutiner för återrapportering av varje utförd transfusion eller annan slutlig användning av varje enskild blodenhet och att användningen dokumenteras. Det krävs att varje transfusionsdokument med påklistrad etikett från levererad blodenhet sparas i patientens journal.

Ej tranfunderade blodenheter

Samtliga blodenheter som inte transfunderas ska ovillkorligen rapporteras till blodcentralen som då ombesörjer rapportering av dessa till blodsystemet. Detta sker bäst genom att blodenheterna återlämnas, även om de är skadade eller läcker. De enheter som återlämnas till blodcentralen ska återlämnas personligen till personal på blodcentralen eller klinisk kemi.

Återrapportering

Återrapportering med transfusionsreaktion

Under fliken ”Rapport” väljer du fliken ”Transfusion med reaktion” Återrapporteringen ska genast utföras på den blodenhet som misstänkts har gett upphov till transfusionsreaktionen.
När en blodenhet har rapporterats med reaktion upphör BAS-testens giltighet och MG-test måste göras. Detta för patientens säkerhet.

Viktigt!!! Tänk på att du alltid ska fylla i blanketten ”Rapport vid transfusionsreaktion” och följ instruktion som finns på blankettens baksida.

Länk till ”Rapport vid transfusionskomplikation”

Utförande

Tryck på aktuell blodpåse-länk (tappningsnummer och komponentkod).
Del 1(Tappningsnummer) och del 2 (komponentkod) fylls då i vid blodenheten.
Kontrollera att rätt blodenhet är vald.
Fyll därefter i typ av reaktion
Tryck registrera.

Fördröjd transfusionsreaktion eller Redan rapporterad komponent

Har blodkomponenten transfusionsrapporterats och det sker en transfusionsreaktion under eller efter en transfusion, rapporteras transfusionsreaktionen under fliken ”Historik”.

Tryck därefter ”Rapportera transfusionsreaktion”.

Viktigt!!! Du ska alltid fylla i blanketten ”Rapport vid transfusionskomplikation” och lämna denna tillsammans med prover till blodcentarlen i nära anslutning till transfusionskomplikationen. Upplysning och instruktion finns på blankettens baksida.

OBS!!! När en enhet har rapporterats med reaktion upphör BAS-testens giltighet och MG-test måste göras. Detta för patientens säkerhet.

Återrapportering med transfusionsreaktion

 

 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-06-21 10:18:00 av Karina Landgren

Kontakta blodcentralen

Kontaktuppgifter till blodcentral:
Karlshamn: 0454-73 22 67
Karlskrona: 0455-73 46 02

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren