Förkortningar

Här hittar du de vanligaste förkortningarna.

Förkortningar                   Typ av prov

B                                   Blod
F                                    Faeces
P                                    Plasma
S                                   Serum
U                                   Urin
a                                   artäriell
k                                   kapillär
v                                   venös
f                                    fastande
t                                    Prov samlat under viss tid
d                                   Prov samlat under 1 dygn
Benm                             Benmärg
Asc                                Ascites
Csv                                Cerebrospinalvätska
Dv                                 Dialysvätska
Ledv                              Ledvätska
Pkv                                Perikardvätska
Plv                                 Pleuravätska
Sem                               Sädesvätska
SemP                             Seminalplasma
Pt                                  Patient

Förkortningar                    Enheter 

   
d                                   dygn
g                                   gram
h                                   timme
k                                   kilo
L                                   Liter
m                                  milli
min                                minut
n                                   nano
p                                   piko
Pa                                  Pascal
s                                   sekund
µ                                   mikro
arb enh                          arbiträr enhet
INR                                Internatiional Normalized Ratio
IE                                  Internationell enhet
FEU                                Fibrinogen Equivalent Units
DDU                               D-Dimer Units
U (Units)                        Internationell enhet

Förkortningar                    Blod prov

Erc                                 Erytrocyter
Epk                                Erytrocyter
Evf                                 Erytrocytvolymfraktion, hematokrit
Lkc                                 Leukocyter
Retic                               Retikulocyter
Tpk                                Trombocyter

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-02-12 09:31:08 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren